"Kleine oplagen en speciale wensen: we vinden kwaliteit heel belangrijk."

Handen ineen geslagen met Willem-Jan van der Wolf

In samenwerking met inct

 

Willem-Jan van der Wolf is al zijn hele leven bezig met bladen en boeken maken. De focus van zijn uitgeverij is internationaal en divers: naast internationaal recht zijn er ook titels over nog altijd schrijnende gebeurtenissen als de genocide in Rwanda en de val van Srebrenica. Ook in hun vorm lopen de uitgaven sterk uiteen, van koffietafelboek tot dissertatie. Dat vraagt veel flexibiliteit, ook van partner NBD Biblion.

 

Nu heeft Van der Wolf met zijn uitgeverij Wolf Publishers een uitgebreid, voornamelijk internationaal en juridisch georiënteerd portfolio opgebouwd, dat zowel boeken, tijdschriften als proefschriften omvat. De uitgeverij geeft niet alleen voor eigen risico uit, ze produceert ook boeken en tijdschriften in opdracht van anderen. Dat zijn veelal internationale organisaties. Ze hebben bijvoorbeeld een koffietafelboek naast een interactieve pdf’s gemaakt voor het Vredespaleis, commentaar bij uitspraken voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en lesmateriaal voor het Rode Kruis. Ten slotte verzorgt Wolf Publishers het productproces voor mensen die in eigen beheer wil uitgeven, zoals de schrijvers van proefschriften.

 

Vakwerk van de drukker

Productietechnisch is zo’n divers portfolio een uitdaging. Daarom maakt Van der Wolf, afhankelijk van de complexiteit en de oplage van de uitgave, gebruik van verschillende drukkers. ‘Veel drukkers concurreren vooral op prijs. Dat is voor sommige uitgaven prima, maar wij hebben vaker kleine oplagen en speciale wensen: we vinden kwaliteit heel belangrijk. Het vakmanschap dat nodig is om die kwaliteit te bieden is lang niet meer bij iedere drukker aanwezig. Daarom maken we voor de wat minder alledaagse uitgaven graag gebruik van NBD Biblion. Zij hebben niet alleen de benodigde vakkennis is huis, maar ook de materialen, bijvoorbeeld speciale papiersoorten. Bovendien zijn ze snel: als het moet kan een boek binnen paar dagen gereed zijn, waar anderen in weken denken. Het aandeel boeken dat voor veel drukkers te speciaal is, ligt hoog bij ons, ongeveer 60%. Het is dus belangrijk om daar een goede partner voor te hebben.’

 

De hele wereld als inspiratie

De focus op internationaal recht zit al sinds de oprichting in het bedrijf. Tijdens zijn studie aan de (toen nog) Katholieke Universiteit Tilburg in 1986, nu Tilburg University zette Willem-Jan van der Wolf een tijdschrift over internationaal recht op, omdat zoiets er nog helemaal niet was. De hele universiteitsbibliotheek stond vol met Nederlandse boeken; over het buitenland – zeker het niet-Westerse buitenland – was bijna niets te vinden. Juist dat buitenland interesseerde Van der Wolf. Dus besloot hij het zelf te doen. ‘Met hulp van onder meer Ernst Hirsch Ballin – die later minister werd – zette ik dus maar zelf een tijdschrift op. Er was niets, dus we moesten het zelf maken’, zegt Van der Wolf. ‘Toen in 1989 het IJzeren Gordijn viel, kregen we een enorme impuls. Er kwam een stroom studenten op gang, zowel van oost naar west als andersom. Daarmee werden hele andere culturen, met heel andere manieren van denken opeens toegankelijk.’

 

Er is nog een reden dat de focus van de uitgeverij kwam te liggen op een select, internationaal georiënteerd leespubliek; de bulk van juridische uitgaven was immers al stevig in handen van concerns als Boom, Sdu en Kluwer. Van der Wolf: ‘Die partijen denken groot, dus daarnaast is er ruimte voor wie niet alleen in. massa denkt. Dat was opnieuw het geval in 2000, toen Kluwer besloot dat de proefschriftenmarkt te specialistisch was. De promovendi waren van harte welkom bij Wolf (Legal) Publishers, vooral als zij gepromoveerd waren op internationale onderwerpen als het Joegoslavië-tribunaal, de genocide in Rwanda, Strafrecht, Staatsrecht of moderne slavernij.’

 

Experimenteren met digitaal

Alles wat Wolf Publishers uitgeeft verschijnt op papier, maar dat betekent niet dat andere media niet worden gebruikt. ‘In de reeks Students for students verschijnen bijvoorbeeld dunne boekjes die online zwaar verrijkt zijn met foto en video’, zegt Van der Wolf. ‘We geven delen van de backlist opnieuw uit, dit maal als interactieve pdf. In een uitgave over moderne slavernij hebben we kunstmatige intelligentie (AI) gebruikt om gegevens uit verschillende digitale bronnen te ontsluiten. Voor jongere professoren is het heel vanzelfsprekend om dit soort technieken toe te passen. Wij gaan daar graag in mee.’

 

Maar hoe interessant het ook is om met digitale toepassingen te experimenteren, de hoofdrol blijft voor drukwerk. Dat willen de klanten en drukwerk biedt nu eenmaal ook mogelijkheden die online niet heeft. ‘Of we nu een stofomslag willen, goud op snee, meerdere leeslinten, genaaid gebonden: we gaan het gesprek met NDB Biblion aan en de uitkomst is altijd dat zij het kunnen realiseren. Ze zijn daarin heel flexibel, als ze het zelf niet in huis hebben, besteden ze het uit aan partners die hetzelfde gevoel voor kwaliteit en snelheid hebben. Het zijn dat soort extra’s die meer maken dan een bundel tekst. De goede afwerking zorgt ervoor dat je het boek wilt vastpakken en na gebruik niet weggooit, maar in de boekenkast zet.’

 

Niet bij media alleen

Nog steeds is de internationale sociale strijd een onderwerp waar Van der Wolfs hart sneller van gaat kloppen. Zo distribueert hij nu koffiebonen uit Rwanda om vrouwen te steunen die tijdens de burgeroorlog verkracht zijn. Zij hebben nu sociale problemen omdat de kinderen die uit die verkrachtingen zijn geboren niet alleen een andere biologische vader blijken te hebben dan ze altijd dachten, 

maar ook nog een van gemengde etnische afkomst zijn in een land waar afkomst kort geleden nog dodelijk kon zijn. En alsof dat nog niet voldoende is, hebben veel van die vrouwen ook nog eens te kampen met aids. En dat is nog maar één van de projecten waarvoor Willem-Jan van de Wolf zich inzet.

Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door inct, partner van NBD.

 

Willem-Jan Boek-van der Wolf, gedreven door internationaal recht en onrecht